Trekantområdets Festuge
Presse Login Translate   Min festuge

10 fantastiske år med festuge

Kulturregion Trekantområdet har gennem 10 år skabt en fælles festuge på tværs af de syv kommuner i Trekantområdet - med gensidig inspiration, afprøvning af nye ideer og udsyn til omverdenen.

 

Det tætte samarbejde mellem kommunerne og kulturaktørerne har været helt centralt for festugens udvikling, og lysten til at eksperimentere og skabe forbindelser på tværs af kulturlivet har resulteret i en masse fantastiske oplevelser for borgere og gæster til Trekantområdet.

 

Fælles har vi bragt kulturen ud af vante rammer, fordi vi har oplevet, hvordan vi kommer i dialog med publikum på nye måder. Kulturaktører fra hele Trekantområdet har afprøvet nye måder at formidle på i det offentlige rum. 

 

Vi har afprøvet et væld af projekter med fokus på, hvordan børn og unge bliver aktive medskabere af kunst og kultur. I Børnekultur-laboratoriet er der udviklet tværgående formater - f.eks. Den Store Hemmelige Kunstjagt og Natureventyr. Indenfor ungekultur er der skabt nye fællesskaber, der sammen har eksperimenteret og afprøvet deres helt egne ideer.

 

Vi har dyrket det nationale og internationale samarbejde - vi kan meget i Trekantområdet, men vi har også brug for at få impulser ind udefra. F.eks. optrådte nordiske fortællere i vandtårnet, på stranden og i svømmehallen - og vi viste kæmpe kunstværker i det offentlige rum skabt af internationale kunstnere.

 

Alting har en ende… Festugen har efter ti gode år været her for sidste gang. For nogle var festugen lige gået i gang, og for andre var det et samarbejdsprojekt, der efterhånden tabte pusten - sådan er det nogle gange med udviklingsprojekter. Derfor skal vi nu prøve kræfter med nye former for samarbejde i Trekantområdet - og vi skal tage de bedste erfaringer med til fremtiden.

Festugen siger tak

Generøsitet og respekt er de nøgleord vi har skelet til i vores samarbejde på tværs af de syv kommuner i Trekantområdet. Vi har alle haft vores egne interesser og fokus på det nære - men på samme tid har vi i ti flotte år udviklet os, øget ambitionsniveauet og haft fokus og investerer i det fælles, for at opnå flere og større resultater.

 

Vi har lært meget af hinanden. Igennem netværk, på studieture og ikke mindst i den konkrete festuge projektudvikling, fandt vi inspiration til nye måder at arbejde på - som kommunal forvaltning eller kulturaktør.

 

Kunst og kultur skaber glæde og liv i vores lokalsamfund - det binder mennesker sammen - overrasker os - irriterer os. Trekantområdets kulturliv er fyldt med stærke kræfter, der gerne vil bidrage - det er en kraft vi skal være stolte af og glade for.

 

Når vi arbejder sammen står vi stærkere i dialogen med omverdenen - vi får nye samarbejdspartnere, styrke det nationale og internationale samarbejde og forbedrer kulturlivets økonomi gennem fundraising.

 

Vi siger tak til de mange bidragsydere der igennem årene har støttet udviklingen af kulturlivet i Trekantområdet: Slots- og Kulturstyrelsen, Region Syddanmark, Statens Kunstfond, Nordea-fonden, Ole Kirks Fond, EWII, A.P. Møller Fonden og mange flere.

Facebook updates
Trekantomraadets Festuge
10 år med festuge Kulturregion Trekantområdet har gennem 10 år skabt en fælles festuge på tværs af de syv kommuner i Trekantområdet - med gensidig inspiration, afprøvning af nye ideer og udsyn til omverdenen. Det tætte samarbejde mellem kommunerne og…
Læs mere
Til top